Okresowe przeglądy instalacji elektrycznej - Sosnowiec

Przeglądy elektryczne

Do obowiązków każdego właściciela obiektu budowlanego należy przeprowadzanie regularnych okresowych przeglądów instalacji elektrycznej. Wpływa on zarówno na bezproblemową pracę wszystkich urządzeń, które są w danym budynku wykorzystywane, jak również ma ogromne znaczenie w kontekście ochrony przeciwpożarowej. Obowiązek wykonywania takich przeglądów regulowany jest przez prawo budowlane (art. 62). Wskazane jest w nim, że każdy obiekt budowlany powinien być poddawany kontroli stanu technicznego oraz przydatności użytkowej co najmniej raz na 5 lat. Regularności powinien dopilnować właściciel lub zarządca danego obiektu. Budownictwo jednorodzinne nie jest objęte takim obowiązkiem.

Co obejmuje przegląd instalacji elektrycznej?

Montaż instalacji elektrycznej to najczęściej znaczące koszty w czasie stawiania budynku. Istotne są tu również później ceny ewentualnych napraw. Wykonywanie przeglądów pozwala zapobiec niektórym awariom. W ramach przeglądu instalacji elektrycznej wykonywana jest ocena stanu sprawności stanu połączeń, zabezpieczeń i środków ochrony przeciwporażeniowej, osprzętu, odporności uziemień instalacji i izolacji przewodów oraz aparatów. ​

Częstotliwość wykonywania przeglądów

Badania techniczne instalacji elektrycznej zgodnie z prawem powinny być wykonywane co najmniej raz na 5 lat. Jednak w praktyce musimy brać pod uwagę o wiele więcej czynników i przykładowo uwzględnić, czas oczekiwania na wyniki poprzednich badań, czy chociażby wiek instalacji, który może mieć wpływ na jej stan techniczny.