Okresowe przeglądy instalacji elektrycznej - Sosnowiec

Przeglądy elektryczne

Do obowiązków każdego właściciela obiektu budowlanego należy przeprowadzanie regularnych okresowych przeglądów instalacji elektrycznej. Wpływa on zarówno na bezproblemową pracę wszystkich urządzeń, które są w danym budynku wykorzystywane, jak również ma ogromne znaczenie w kontekście ochrony przeciwpożarowej. Obowiązek wykonywania takich przeglądów regulowany jest przez prawo budowlane (art. 62). Wskazane jest w nim, że każdy obiekt budowlany powinien być poddawany kontroli stanu technicznego oraz przydatności użytkowej co najmniej raz na 5 lat. Regularności powinien dopilnować właściciel lub zarządca danego obiektu. Budownictwo jednorodzinne nie jest objęte takim obowiązkiem.

Co obejmuje przegląd instalacji elektrycznej?

Montaż instalacji elektrycznej to najczęściej znaczące koszty w czasie stawiania budynku. Istotne są tu również później ceny ewentualnych napraw. Wykonywanie przeglądów pozwala zapobiec niektórym awariom. W ramach przeglądu instalacji elektrycznej wykonywana jest ocena stanu sprawności stanu połączeń, zabezpieczeń i środków ochrony przeciwporażeniowej, osprzętu, odporności uziemień instalacji i izolacji przewodów oraz aparatów. ​

Częstotliwość wykonywania przeglądów

Badania techniczne instalacji elektrycznej zgodnie z prawem powinny być wykonywane co najmniej raz na 5 lat. Jednak w praktyce musimy brać pod uwagę o wiele więcej czynników i przykładowo uwzględnić, czas oczekiwania na wyniki poprzednich badań czy chociażby wiek instalacji, który może mieć wpływ na jej stan techniczny.

Jakie korzyści dają przeglądy elektryczne?

Każdy przegląd elektryczny jest dokładnym sprawdzeniem instalacji oraz dokonaniem odpowiednich pomiarów. Dzięki temu szybko można zdiagnozować awarie na łączeniach objawiające się łukiem elektrycznym. Uprawniony elektryk sprawdza również łączenie przewodów i przeprowadza pomiary ochronne. Przy przeglądach elektrycznych dokonujemy także napraw izolacji oraz dokręcamy złącza śrubowe.

Okresowe przeglądy elektryczne w dużym stopniu zmniejszają ryzyko wystąpienia usterek, nieszczelności lub zwarć. Jest to bardzo istotne przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo.

Uprawnienia do przeprowadzania przeglądów elektrycznych

Prawo do wykonywania przeglądów instalacji elektrycznych przysługuje osobom mającym uprawnienia budowlane, w specjalności instalacyjnej oraz osobom ze specjalistycznymi kwalifikacjami, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. To uprawnienia:

  • E – eksploatacji: obsługa, konserwacja, montaż i pomiary kontrolne,
  • D – dozoru: czynności E plus nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Elektrycy używają do przeglądów elektrycznych różnego rodzaju mierników, które służą do pomiaru prądu, napięcia, rezystancji oraz mocy. W ten sposób diagnozują uszkodzenia w danej instalacji.

Przegląd instalacji elektrycznej a ubezpieczenie budynku

Wykonywanie okresowych przeglądów elektrycznych jest wymagane prawnie oraz niezwykle istotne podczas ubiegania się o odszkodowanie w razie nieszczęśliwego zdarzenia, np. po pożarze. Konieczność posiadania aktualnych wyników z przeglądu instalacji elektrycznej jest podstawą do wypłacenia świadczenia w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia.