Projekty instalacji technicznych - Sosnowiec

projekty techniczneInstalacje elektryczne są w dzisiejszych czasach niezwykle ważną częścią każdego domu. W związku z tym ich rozplanowanie powinno być kluczowe już na etapie projektowania wymarzonej nieruchomości. Odpowiednio zoptymalizowany projekt instalacji elektrycznej zapewni wygodę korzystania z poszczególnych urządzeń. Podłączenia w domu nie mogą być przypadkowe – konieczne jest ich wykonanie zgodnie z określonymi zasadami. Właśnie dlatego potrzebna jest pomoc elektryka, który dzięki swoim kwalifikacjom zaprojektuje instalację w domu w taki sposób, że będzie ona nie tylko praktyczna, ale również w pełni bezpieczna dla mieszkańców.

Korzyści płynące z odpowiedniego projektu instalacji elektrycznej

W dzisiejszych czasach domowe urządzenia, wyposażone w skomplikowaną elektronikę, potrzebują sprawnego i bezpiecznego zasilania o stałych parametrach. Jeżeli instalacja elektryczna zostanie dobrze zaprojektowana i wykonana, użytkownicy będą się cieszyć wygodą i bezpieczeństwem jej działania przez lata.

W każdym projekcie instalacji elektrycznej bierzemy pod uwagę wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Instalacja elektryczna musi zapewniać:

  • energię elektryczną o odpowiednich parametrach technicznych,
  • ochronę przed porażeniem prądem, wybuchem i pożarem,
  • ochronę przed emisją hałasu powyżej dopuszczalnego poziomu.

Planujemy rozprowadzenie przewodów tak, aby zapewniały bezproblemowy dostęp. W razie pożaru muszą zachować ciągłość w dostawie energii przez minimum 90 minut. Przygotowujemy m.in. instalacje niskoprądowe.

Projekt instalacji elektrycznej musi być dobrze przemyślany. Uwzględnia on wszystkie połączenia, obwody elektryczne, układ gniazdek oraz punkty oświetleniowe i rozprowadzenie przewodów. Schemat instalacji elektrycznej jest podstawą każdej dokumentacji budowlanej. Oznaczenia i symbole elektryczne zawsze wyglądają tak samo, są zgodne z normalizacją obowiązującą w naszym kraju oraz z normami międzynarodowymi. Dzięki temu każdy elektryk poradzi sobie z projektem zagranicznym.

Stworzenie schematu i projektu elektrycznego należy powierzyć specjalistom, którzy mają odpowiednie uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie. Zapraszamy do kontaktu.