Modernizacja instalacji elektrycznej - Sosnowiec

kable gniazdka wyjęte ze ścianyStare kamienice i budynki, które powstały wiele lat temu, mogą wymagać obecnie udoskonalenia, zastosowania nowoczesnych rozwiązań o wyższym poziomie trwałości i energooszczędności. Jednocześnie nowoczesna instalacja jest w stanie skutecznie zaspokajać rosnące potrzeby mieszkańców budynków, jeśli chodzi o elektrykę. W budynkach korzysta się z coraz większej liczby sprzętów i urządzeń zasilanych właśnie w taki sposób. Musimy również pamiętać, że budynki, które mają po kilkanaście-kilkadziesiąt lat, zwykle są wyposażone instalację z okresu swojego powstania. Kiedyś obowiązywały inne normy, a obecnie się wymagania względem instalacji elektrycznych znacznie się zmieniły.

Na jaki zakres modernizacji można się zdecydować?

Wiele instalacji, które użytkowane są do dnia dzisiejszego, nie spełnia podstawowych norm, jakie obecnie się im stawia. W związku z tym przeprowadzenie modernizacji bywa koniecznością. Jednak aby określić jej dokładny zakres, konieczny będzie przegląd instalacji elektrycznej. Fachowiec określi, czy doraźne naprawy będą wystarczające, czy lepiej przeprowadzić wymianę niektórych elementów. Niekiedy najlepszym wyjściem będzie remont całej instalacji. Decydując się na przeprowadzenie takich prac, warto pamiętać, że najważniejsze jest bezpieczeństwo.

Na czym polega modernizacja?

W przypadku modernizacji instalacji elektrycznej w budynku możemy mówić o dwóch podstawowych celach. Pierwszym z nich jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, a drugim poprawa komfortu użytkowania. Specjalista powinien dopilnować, aby usunięte zostały wszelkie rozbieżności pomiędzy rzeczoną instalacją a obowiązującymi obecnie aktami i przepisami prawnymi. Pełna modernizacja wiąże się z dużym remontem, na który nie każdy chce się zdecydować. W związku z tym bardzo często wykonuje się modernizacje o mniejszym zakresie, które obejmują jedynie część budynku czy mieszkania.

Modernizacja i wymiana instalacji – dokumentacja

Drobne naprawy instalacji elektrycznej nie wymagają żadnych formalności. Inaczej wygląda sytuacja, gdy planowana jest większa modernizacja lub wymiana. Wówczas niezbędne jest sporządzenie odpowiedniej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Następnym krokiem jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót, w zależności od rodzaju przeprowadzanych prac. Zakwalifikowanie określonych czynności do odpowiedniego typu robót określa sposób postępowania na etapie ich przygotowania pod względem formalno-prawnym.

Modernizacja instalacji elektrycznej w świetle przepisów prawa jest:

  • rozbudową,
  • przebudową,
  • remontem.

Remont i przebudowa nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Przeróbki instalacji elektrycznej, mieszczące się w obrębie definicji remontu lub przebudowy, można wykonać bez konieczności dopełniania formalności w urzędach. Wyjątkiem jest przebudowa lub remont instalacji elektrycznej w budynku wpisanym do rejestru zabytków. Wówczas wymagane jest pozwolenie na budowę.

Jeżeli modernizacja instalacji elektrycznej ma polegać na rozbudowie, trzeba dopełnić takie formalności jak dla budowy instalacji.

Zwolnienie z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia nie oznacza, że można modernizować instalację elektryczną w dowolny sposób. Przeróbki musi wykonywać tylko elektryk z odpowiednimi uprawnieniami. Jeżeli modernizacja przeprowadzana jest w budynku wielorodzinnym, to konieczne jest otrzymanie zgody od wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni.