Nadzór techniczny wykonania instalacji

Montaż instalacji elektrycznej powinien być objęty nadzorem technicznym fachowca. Prace w nowym budynku muszą być na każdym etapie kontrolowane, gdyż poprawki w późniejszym czasie mogą wiązać się z większymi kosztami i koniecznością remontu. Nadzór techniczny musi również na koniec zatwierdzić, że prace zostały wykonane prawidłowo i że cała instalacja spełnia wszystkie obowiązujące normy prawne i wytyczne jej dotyczące.