Jakie są różnice między instalacją wtynkową i natynkową?


instalacja wtynkowa

Instalacja natynkowa określana jest również mianem naściennej i możemy ją zdefiniować w sposób następujący: otóż w tym rodzaju instalacji wszelkie odpowiednio zaizolowane przewody elektryczne znajdują się na warstwie wierzchniej ściany, czyli po prostu na tynku.

Przewody te muszą być bardzo dokładnie przymocowane do ścian dzięki zastosowaniu specjalnych uchwytów lub też gwoździ czy opasek wykonanych z metalu. Instalacja tego typu montowana jest zwykle w miejscach, gdzie panuje bardzo duża wilgotność powietrza, czyli chociażby w pralniach czy piwnicach jak również po zewnętrznej stronie danego budynku. Elementy uchwytowe montuje się tuż po ułożeniu warstwy tynku, a przewody i inne elementy instalacji przed malowaniem ścian. Instalacja natynkowa obejmuje również przewody prowadzone w listwach.

Charakterystyka instalacji wtynkowej

Drugim opisywanym przez nas typem instalacji elektrycznej jest wersja wtynkowa. Sposób jej montażu różni się nieco od instalacji natynkowej, ponieważ w tym przypadku wszystkie przewody prowadzone są bezpośrednio pod warstwą tynku, którego grubość powinna być większa niż 5 mm. Przewody te układane są na nieotynkowanej ścianie przy pomocy specjalnego kleju, zaprawy murarskiej lub po prostu uchwytów czy gwoździ, zaś później można przystąpić do tynkowania całej powierzchni. Zaznaczmy też, iż w przypadku tego rodzaju instalacji elektrycznej należy stosować specjalne elementy w postaci płaskich gniazdek wtynkowych, puszek (które muszą znajdować się w niewielkich wnękach wykutych w ścianie) oraz elementów łączeniowych.

​Jak zatem widać, oba typy instalacji elektrycznych nieco się od siebie różnią. Pierwszą sprawą w tej kwestii jest niewątpliwie sposób montażu, ponieważ instalacja wtynkowa znajduje się pod warstwą tynku, zaś natynkowa tuż nad nią. Oprócz tego instalacja natynkowa montowana jest głównie w pomieszczeniach wilgotnych, zaś instalacja wtynkowa może być montowana praktycznie wszędzie. Jeszcze jedną kwestią nieco różniącą oba typy instalacji jest czas montażu osprzętu, który w przypadku tej pierwszej (natynkowej) montuje się jeszcze przed pracami wykończeniowymi (malowaniem), zaś w przypadku instalacji wtynkowej należy to robić już po przeprowadzeniu prac malarskich.